Rechten partner bij afkoop of omzetting PEB

Wanneer u als DGA kiest voor afkoop of omzetting van PEB (pensioen in eigen beheer) moet u rekening houden met de rechten van uw partner.

Door afkoop of omzetting PEB kan de waarde van de aandelen van uw BV toenemen. Over die waardestijging moet u iets afspreken met uw partner.
Bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan is dat eenvoudig: de waardestijging komt beide partners toe.
Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, dan is maatwerk nodig.

Daarnaast doet de partner bij afkoop en omzetting afstand van zijn/haar rechten. Ook daarvoor moet u uw partner compensatie aanbieden.
In geval van omzetting kan dat door middel van een bepaling in uw testament inhoudende dat na uw overlijden de uitkeringen uit de oudedagsverplichting (ODV) toekomen aan uw partner.
Nadeel van zo’n regeling is dat een testament op ieder gewenst moment weer te wijzigen is. Zo’n regeling biedt de partner dus geen zekerheid.
Dat is anders als u de rechten van de partner vastlegt in een zogenaamd quasi-erfrechtsovereenkomst.
Daarin wordt dan vastgelegd dat de uitkeringen uit de ODV toekomen aan de partner onder de opschortende voorwaarden van uw overlijden.
Zo’n overeenkomst kan zonder medewerking van de partner niet meer gewijzigd worden.

Wilt u alles op een rijtje hebben en/of meer weten over PEB? https://www.sloetverhagen.nl/contact/