ONS ADVIES

Sloet & Verhagen geeft haar relaties graag advies over een actueel onderwerp dat helpt bij het zekerstellen van een goede toekomst en plezierige oude dag. In de onderstaande tabs vindt u enkele topics, waarvan wij denken dat u er als ondernemer/DGA of vermogende particulier uw voordeel mee kunt doen. Op de korte én de lange termijn. Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp? Bel ons dan of mail met Kees-Jan Verhagen of Ritsaert Sloet. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

AFKOOP PENSIOEN IN EIGEN BEHEER?

Veel DGA’s hebben ervoor gekozen om hun pensioenvoorziening op te bouwen in de eigen BV. Dat had een aantal voordelen: een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting en de liquiditeiten bleven beschikbaar voor de onderneming of konden (al dan niet tijdelijk) worden besteed aan andere zaken.
Die laatste mogelijkheid heeft ook nog wel eens geleid tot een grote rekening-courant schuld aan de BV, maar dat terzijde.
In de periode 2017-2019 wordt dit aangepast. Verder opbouwen in de BV mag niet meer. Dividend uitkeren mag alleen onder zeer strikte voorwaarden, als de BV over zeer ruime winstreserves beschikt. Het handhaven van de pensioenvoorziening zoals de regeling tot en met 2016 was is slechts in een beperkt aantal situaties zinvol.
De staatssecretaris heeft twee andere mogelijkheden in het leven geroepen. Afkopen van de hele voorziening met een belastingkorting die in sommige gevallen best aantrekkelijk is, of omzetting in een zgn. Oudedagsverplichting tegen de fiscale waarde (feitelijk een ‘afstempeling’ van pensioenaanspraken).  De afwegingen zijn gecompliceerd, de te maken keuzes zijn niet alleen van financiële en fiscale aard, er zijn ook bijvoorbeeld ook erfrechtelijke gevolgen. De (gewezen) partner speelt een belangrijke rol in dit proces. In het verlengde daarvan ligt derhalve het maken van een gedegen financiële planning en estate planning. Vragen? Neem dan contact op met Sloet & Verhagen!

TWEEDE HUIS KOPEN? ER KOMT HEEL WAT BIJ KIJKEN!

Gaat u vaak naar dezelfde plaats op vakantie? Denkt u weleens aan uw droomhuis in een aangenaam klimaat? Goede gedachte, maar voor u hem ten uitvoer brengt is er een waslijst aan zaken die u één voor één moet afvinken voor het zover is.

Hoe zit het bijvoorbeeld met de bereikbaarheid van de locatie, de aanwezige faciliteiten, de taal? Wat is de onderhoudsstaat van de woning; wat komt hier nog aan jaarlijkse onderhouds- en beveiligingskosten bij? En wat te denken van de aankoop zelf: dit proces en de daarbij behorende fiscale wetgeving zijn in het buitenland wezenlijk anders geregeld dan in Nederland. Al heeft de Nederlandse belastingdienst internationale verdragen afgesloten met de landen om ons heen, dit neemt niet weg dat men in het buitenland andere gewoontes, belastingen en lokale vergunningen kent. Bijvoorbeeld op het gebied van woningmarkt, verblijfsduur, verhuur van de woning, financiering, successierechten en winstbelastingen. En zelfs als u emigreert en kiest voor volledige buitenlandse belastingplicht zal de Nederlandse fiscus u voorlopig niet uit het oog verliezen.

Kortom: droomt u van een huis het buitenland? Neem dan even contact met ons op. Wij hebben weer contact met adviseurs in de meest voorkomende landen als België, Frankrijk, Spanje, Portugal en Oostenrijk.