Veel ondernemers staan voor een moeilijke keuze.
Adviseurs proberen alle gevolgen voor die keuze in kaart te brengen, de voor en tegen-argumenten te wegen,
en daarbij het belang van de partner niet uit het oog te verliezen.
Met name bij overlijden en echtscheiding kunnen de consequenties groot zijn.
Daarom spelen het huwelijksgoederenregime en het testament een belangrijke rol.
Terwijl een testament geen zekerheid biedt; dat kan immers morgen weer aangepast worden.
Fiscale en financiële aspecten kunnen het best worden worden beoordeeld in een rekenmodel of uitgebreide financiële planning.
In het laatste geval kunnen meteen toekomstwensen worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld minder gaan werken,
de tweede woning of schenkingen aan de kinderen.  Kortom dit is het moment om alles eens goed op een rijtje te zetten.